De basis van hergebruik van water

De waterzuiveringsreactoren van Oostwouder worden toegepast in vele industrieën.

In een waterzuiveringsreactortank gebeurt van alles

Het ontwerp van een reactortank voor waterzuivering is een technische uitdaging. Een uitdaging die Oostwouder graag samen met zijn systeempartners aangrijpt. De werking van een waterzuiveringsreactor verschilt per industrie. Het basisprincipe is het filteren van het water door toevoeging van bacteriën. Hierdoor verkrijgt men schoon proceswater dat hergebruikt kan worden, bijvoorbeeld in de productie. Daarnaast zijn er twee afvoerstromen. Een vuilsubstantie en gas dat tijdens de reactie is ontstaan. Wanneer er sprake is van een gesloten systeem wordt dit gas weer gebruikt voor biogasinstallaties. 

Samen met de aanbieders van technische systemen integreren we desgewenst extra mogelijkheden om de ideale procescondities te creëren. Denk hierbij aan bezinksystemen die interne recirculatie en hiermee optimale biologische omstandigheden mogelijk maken. Met dergelijke systemen kunnen onze opdrachtgevers rekenen op optimale verdunning, het voorkomen van overbelasting van de aanwezige bacteriën, een betere verdeling van het afvalwater, sliblozingspunten en meer.

Contact opnemen