Oostwouder bouwt tanks voor het productieproces van pulp en papier

De afvalstromen van deze productieprocessen variëren in concentratie en samenstelling. Oostwouder zorgt voor opslagtanks waarin efficiënt waterbeheer mogelijk is.

Sterk in systeemintegratie

Dankzij samenwerking met leveranciers van technische systemen zijn we in staat tanks te realiseren waarin biologische zuivering, fysische scheiding en bijvoorbeeld filtratie mogelijk zijn. Hiermee is de opdrachtgever zeker van een nog rendabeler zuiveringsproces tijdens de papier- en pulpproductie.

meer informatie