Disclaimer

Disclaimer voor www.oostwouderbv.nl

Oostwouder verleent u hierbij toegang tot www.oostwouderbv.nl. Oostwouder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aanspakelijkheid

Oostwouder spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Oostwouder.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Oostwouder. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Oostwouder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.